För en levande Finnskog

Välkommen till Mattila natur- & kulturförening

Vinnare av Värmlands Turismpris 2022

Vi är så stolta och tacksamma att Mattila Natur- och kulturförening röstades fram till vinnare av Värmlands Turismpris 2022 med följande nominering:

Föreningen som aktivt bidrar till att utveckla besöksnäringen genom att göra Mattila till en hållbar, levande Finnskog och ett hållbart samhälle. Mattila natur- och kulturförening satsar på digitala upplevelser som samspelar med naturen och för vidare historien och kulturarvet på ett nytänkande sätt.

Projektet som lett till att vi kunnat få detta pris har finansierats av Leader Växtlust Värmland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vi ser fram mot att utveckla området ytterligare och hoppas på fortsatt lika starkt engagemang från alla våra medlemmar och besökare i området.

Ett projekt för att stärka Finnskogen

Under 2021/2022 genomför vi i samarbete med Finnskogen natur och kulturpark ett leaderprojekt som finansieras av Leader Växtlust Värmland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vi kommer bland annat utveckla vandrings- och cykelleder i området, lyfta fram natur- och kulturpärlor genom ny teknik, genomföra guidningar och evenemang och förädla naturens resurser genom odling, matrecept och produktutveckling.

Ytterst handlar projektet om att bidra till en levande Finnskog och säkerställa att Mattila med omnejd står väl rustat att fortsatt representera Finnskogen och dess unika natur och kulturvärden på bästa tänkbara sätt.

Medlemsnyheter

Föreningen ger nyheter genom mattila.se, medlemsmail samt sociala medier. Följ @mattilafritid på Instagram och Facebook eller gå med i Facebookgruppen Mattila Vänner. Välkommen att upptäcka mer om Mattila med omnejd!

Program arbetshelg 2023 Nyhetsbrev april 2023

Om föreningen

Vi vill vårda och synliggöra natur- och kulturmiljöer i och kring Mattila på Finnskogen

Föreningen vill aktivt bidra till att göra Mattila till ett exempel och en föregångare för en hållbar, levande Finnskog och ett hållbart samhälle, genom att bygga broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Verksamheten bygger på ett humanistiskt, dialogiskt och demokratiskt synsätt, vi är öppna för alla oavsett bakgrund. Vi respekterar och inspireras av naturens artrikedom och den folktro om en besjälad natur som finns i det skogsfinnska kulturarvet. Vi ser storheten i berättelserna om de olika tidsepokerna som visar spår i landskapet i skiftande former. Vårt arbete skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för natur-och kulturarvet är drivkraften i engagemanget för Mattila och Finnskogen. Här möts vi över generations- och nationsgränser för att bejaka kreativitet, småskalighet och mångfald.

Stadgar

Mattila med omnejd

Vi har utgått från några kriterier när vi fastställt den del av Finnskogen som vi benämner ”Mattila med omnejd”.

  • Finnskogen var gränslös, därför är det viktigt att ha med det som naturligt hänger ihop över gränsen mellan Sverige och Norge, samt att det var starkt präglat av det Finska arvet.
  • Förr mätte man avstånd i dagsvandringar, vi har valt att tänka ca en dagsvandring från Mattila.
  • Det skall inom området finnas viktiga natur- och kulturmiljöer och en historia som visar på exempel som vi kan lära av för att skapa ett mer hållbart förhållningssätt till många dagsaktuella frågor i vårt samhälle.
Karta över Mattila

Bli medlem

Vill du vara med och vårda och synliggöra naturen och kulturen i Mattila med omnejd?

Som medlem kan du bidra på många sätt. Vi vill ha idéer och förslag kring vilka frågor vi skall driva. Är det musiken, berättelserna, vandringsstigarna eller något annat du tycker vi skall ta tag i? Vi tar dessutom tacksamt emot konkret hjälp i genomförandet av olika aktiviteter. Det är vi medlemmar som formar föreningen. För mer information se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Medlemsförmåner

Inbjudningar till exklusiva medlemsaktiviteter som exempelvis guidade skogsvandringar, kulturvandringar, temakvällar samt rabatt på kurser som anordnas i Mattila.

För att bli medlem så gör du följande

  1. Ta del av våra stadgar och läs speciellt §2 och §3, så att du kan ta ställning till föreningens ändamål och syfte
  2. Klicka på knappen nedan och skicka ett mail till oss med med namn och kontaktuppgifter (det räcker med mejl eller adress). Vi behöver detta för att kunna kalla dig till årsmöte, samt särskilja dig och en eventuell annan person med samma för och efternamn.
  3. Betala in 100 kr med någon av betalmetoderna nedan. Märk inbetalningen med ditt namn. Årsavgiften gäller per kalenderår.

Varmt välkommen som medlem

Bli medlem

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Här finner du kontaktuppgifter till oss i Mattila Natur- och kulturförening samt information om vilka som är med i styrelsen. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor till föreningen!

Adress:

Mattila
685 97 Östmark

E-post:

info@mnkf.se

Orgnr:

802531-2805

Bankgironummer:

5523-4140

Swish:

123 518 53 35

Utländska betalningar:

IBAN: SE38 8000 0843 1905 3174 6923

Bankens BIC: SWEDSESS

Kontohavare: MATTILA NATUR OCH KULTURFÖRENING

Styrelsen

Ordförande

Anders Hansson

Vice ordförande

Kristina Grubb

Kassör

Tore Zetterberg

Sekreterare

Agneta Hansson

Ledamot

Janaki Brolin

Ledamot

Jan-Erik Engh

Ledamot

Olof Henriksson

Ledamot

Gabriel Bladh

Suppleant

Birgitta Karstensson

Suppleant

Per Aspengren

Revisor

Bengt Snellman

Revisor

Staffan Billinger

Revisorsuppleant

Peter Wahn

Valberedning

Gunnel Axelsson

Valberedning

Bengt Fjellstedt